Κατασκευή - Κατασκευή ΦΒ ΠάρκωνΚατασκευή ΦΒ Πάρκων

Κατασκευή ΦΒ Πάρκων


Αναλαμβάνουμε είτε πλήρη κατασκευή (περίφραξη, χωματουργικά, τοπογραφικά, τοποθέτηση πασσάλων, βάσης, panels, ηλεκτρολογικά, υποσταθμό Μέσης Τάσης, συστήματα επικοινωνίας και ασφαλείας, είτε μέρος αυτών, ανάλογα με το σχήμα κατασκευής κάθε έργου.


 Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, τον αριθμό των έργων και το σχήμα κατασκευής αυτών. Σαν επιλογές, διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις :

1. η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση και προμήθεια ολου του εξοπλισμού

2. σε περίπτωση προμήθειας απ΄ευθείας από τον επενδυτή του βασικού εξοπλισμού (panels, inverters, βάσεις, υποσταθμό), η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασευή του πάρκου, με προμήθεια εγκαταστατικών υλικών (καλώδια, γειώσεις, περίφραξη, συστήματα ασφαλαίας κλπ), όσα δηλαδή επιπλέον των βασικών απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου

3. ως τρίτη εναλλακτική είναι η ανάληψη από την εταιρία μας μόνο της πλήρους ή μερικής κατασκευής του πάρκου και η προμήθεια ολόκληρου του εξοπλισμού (βασικού και εγκαταστατικού) να γίνει από τον επενδυτή

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να αναλάβουμε (και στις τρεις περιπτώσεις) την χωροθέτηση, ηλεκτρομηχανολογική και ενεργειακή μελέτη, καθώς και η υπογραφή των απαραίτητων προς ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση του πάρκου


Φωτογραφίες