Έργα - Κατασκευή 22 έργων 500kW - ΉπειροςΚατασκευή 22 έργων 500kW - Ήπειρος

Κατασκευή 22 έργων 500kW - Ήπειρος


Μελέτη, οργάνωση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σύνταξη σχεδίων και υπογραφή αυτών, για 22 έργα 500kW


Η εταιρία μας έχει αναλάβει την χωροθέτηση, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, επιλογή και σύνταξη λίστας υλικών σε 22 έργα στην περιοχή της Ηπείρου. Στα ίδια έργα υλοποιεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η οποία αφορά σύστημα γείωσης, καλωδίωση DC, AC, MV, σύνδεση υποσταθμού. Τέλος υποχρέωση είναι η σύνταξη as-built σχεδίων, υπογραφή απαραίτητων εγγράφων και παρσουσία στη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο.  


Φωτογραφίες