Έργα - Κατασκευή έργου 1MW - Αγιά ΛάρισαςΚατασκευή έργου 1MW - Αγιά Λάρισας

Κατασκευή έργου 1MW - Αγιά Λάρισας


Μελέτη, οργάνωση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σύνταξη σχεδίων και υπογραφή αυτών σε έργο 1MW


Η εταιρία μας έχει αναλάβει την χωροθέτηση, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, επιλογή και σύνταξη λίστας υλικών σε έργo 1MW στην περιοχή της Θεσσαλίας. Στο ίδιο έργο υλοποιεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η οποία αφορά σύστημα γείωσης, καλωδίωση DC, AC, MV, σύνδεση υποσταθμού. Τέλος υποχρέωση είναι η σύνταξη as-built σχεδίων, υπογραφή απαραίτητων εγγράφων και παρσουσία στη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο.  Φωτογραφίες