Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Γιατί με εμάς;


Κατασκευή ΦΒ πάρκων

Κατασκευή ΦΒ πάρκων

Αναλαμβάνουμε την χωροθέτηση, προκοστολόγηση και επιλογή υλικών, ενεργειακή και ηλεκτρολογική μελέτη, κατασκευή πάρκου και σύνδεση υποσταθμού ΜΤ, υπογραφή ΥΔΕ και σύνδεση στο δίκτυο.

Συντήρηση ΦΒ πάρκων

Συντήρηση ΦΒ πάρκων

Προληπτική και Διορθωτική συντήρηση σε όλα τα μέρη ενός ΦΒ πάρκου, περιλαμβανομένου υποσταθμού Μέσης Τάσης και ειδικές μετρήσεις (IV, Riso, Θερμογράφηση, γείωση)

Διαχείριση Εγγυήσεων

Διαχείριση Εγγυήσεων

Σε περίπτωση βλάβης, αναλαμβάνουμε, εκτός από την αποκατάσταση, την διεκπεραίωση της υπόθεσης με τον κατασκευαστή ή/και την ασφαλιστική εταιρία

Πιστοποίηση EN ISO 9001:2015

Πιστοποίηση EN ISO 9001:2015

H MainTech διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, για την "Μελέτη Εφαρμογής, Κατασκευή και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων", με φορέα πιστοποίησης την TUV AUSTRIA HELLAS

Τί ακριβώς κάνουμε;

Κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, μέτρηση απόδοσης, αποκατάσταση βλαβών φωτοβολταϊκών έργων ενέργειας

Δείτε περισσότερα
Η MainTech με αριθμούς

Αναλαμβάνοντας την πλήρη μελέτη και κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, ανεξαρτήτου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στην αποφυγή των λαθών και δυσλειτουργιών που τόσα χρόνια παρουσιάζονται μπροστά μας στην συντήρηση των παλαιότερων εγκαταστάσεων.

Φωτοβολταϊκά Έργα (100kW, 500kW και 1MW) υπό εκτέλεση αυτή τη περίοδο

MW η συνολική ισχύς των έργων που κατασκευάζουμε

έργα ισχύος 45MW σε συντήρηση, σε όλη την Ελλάδα

Συντηρούμε όλο τον εξοπλισμό

Αναλαμβάνοντας την διαχείριση και συντήρηση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, είμαστε υπεύθυνοι για όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και πιο συγκεκριμένα, panels, inverters, βάσεις, ηλεκτρολογικά AC, DC, χαμηλή και μέση τάση, υποσταθμούς, οικίσκους,  σύστημα ασφαλείας, σύστημα επικοινωνίας και απομακρυσμένης παρακολούθησης

Κατεβάστε δείγμα συμφωνητικού

Ενδεικτικός Χάρτης Έργων


Ενδεικτικά Έργα


Νέο Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη


Η έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη, μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε αποτελεσματικότερα τα έργα της Βορείου Ελλάδος
Γιαννιτσών 90, 54627 Θεσσαλονίκη τηλ : 2310 500386